2. ČESKO-SLOVENSKÉ PSYCHEDELICKÉ FÓRUM 2020 16.10. 2020, PRAHA

Česko-slovenské psychedelické fórum 2020 otevře mezioborovou odbornou debatu o smysluplném nakládání s psychedelickými látkami s cílem stimulovat racionální změnu založenou na principech minimalizace rizik a maximalizace přínosů. Akce představí nové výzkumné poznatky a vyzdvihne otázky spojené nejen s potenciálem psychedelik, ale i racionální drogovou politikou, službami pro uživatele a možným uplatněním těchto látek v péči o zdraví.

rizika a duševní zdraví – klinický výzkum – racionální drogová politika – harm reduction – služby pro uživatele – maximalizace benefitů

Kde

Obecní dům – Grégrův sál / Palác Žofín / Praha

Kdy

pátek 16. 10. 2020

Mluvčí

Pozvání na konferenci přijali čeští i zahraniční odborníci na drogovou problematiku. Celý program bude zveřejněn v průběhu září 2020.
 
 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Jindřich Vobořil, Pg.Dip.
PaedDr. Martina Richterová Těmínová
Mgr. Michal Vančura
Mgr. Michal Petr
Mgr. Pavla Chomynová
Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
Mgr. Rita Kočárová
Mgr. Barbora Bláhová
Mgr. Filip Kňažek
Robert Veverka
Tomáš Vymazal

…a další.

Témata programu

Konferencí prostoupí čtyři tematické linky.

Rizika a harm reduction

Psychedelika jsou psychoaktivní látky se specifickým účinkem. S jejich užíváním se může pojit řada rizik která se mnohdy liší od jiných látek měnících vědomí.
Jaká jsou rizika psychedelik a jak jim lze předcházet? Jak podpořit zodpovědný přístup k jejich užívání?

Péče o duševní zdraví

Vědecké výzkumy poslední dekády i zprávy z uživatelské praxe přináší rostoucí množství poznatků o terapeutickém potenciálu psychedelik a konopí při léčbě řady duševních či fyzických onemocnění.

Jakou roli mohou psychedelika hrát v péči o duševní zdraví a jak vypadá klinický výzkum v České republice? Mohou tyto látky pozitivně ovlivnit i zdravé jedince?

Racionální drogová politika

Psychedelika a konopí trvale obsazují přední příčky mezi nejužívanějšími nelegálními látkami v ČR. Uživatelé se pro ně rozhodují i přes související legální rizika, společenské stigma a podporu černého trhu.
Je současná drogová politika nastavena vhodně s ohledem na charakter těchto substancí? Jaký názor mají na věc odborníci a politici?

Služby pro uživatele

V současnosti existuje jen malé množství služeb s limitovanou dostupností a rámcem poskytované péče, kde mohou uživatelé psychedelik a konopí získat relevantní informace, odbornou pomoc v případě obtíží či podporu pro maximalizaci možných přínosů.
Jaké služby dnes nabízí podporu uživatelům psychedelik a jaké nám chybí? Jak v rámci ochrany veřejného zdraví aktualizovat stávající služby aby poskytovaly adekvátní péči?

Doprovodný program

Kromě přednášek vás čeká také zajímavý doprovodný program, který zahrne vzdělávací i prožitkové workshopy. Pro všechny účastníky konference je zdarma, vstupenky ale bude možné zakoupit také samostatně. Kompletní náplň programu bude zveřejněna v průběhu září 2020.

Vstupenky

16. 10. 2020, Praha

Vstupenky budou k dostání v průběhu září 2020.

Obecní dům – Grégrův sál 

Výzdoba Grégrova sálu, určeného původně pro Měšťanskou besedu, iniciátorku stavby Obecního domu, byla svěřena Františku Ženíškovi, příslušníkovi generace Národního divadla, zakotvenému svým dílem v myšlenkovém světě akademické malby druhé poloviny 19. století. Ženíšek zde vytvořil nástropní alegorie symbolizující ŽivotPoezii a Smrt. Dominantním výtvarným dílem je nástěnný triptych Píseň milostnáPíseň válečná a Píseň smuteční. Sál nese jméno zakladatele vlivných českých novin 19. a 20. století, Národních listů, Julia Grégra.

Pořádá:

Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci programu Zéta, projekt: “Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek” (TJ02000156).

Mediální partneři: