NÁRODNÍ PSYCHEDELICKÝ VÝZKUM

Děkujeme za Váš zájem o výzkumný projekt, sběr dat je ukončen.

V současné době probíhá analýza dat, jejíž výsledky budou zveřejněny v průběhu roku 2020.

Psychedelika jsou skupinou látek, které způsobují změny vědomí na úrovni percepce, kognice, chování a nálady. I přes jejich přetrvávající ilegalitu s nimi má zkušenost mnoho obyvatel ČR. Současná evidence naznačuje, že psychedelická zkušenost může být riziková, ale i přínosná, zejména pakliže je uživateli poskytnuta odborná péče. Klinické studie ve světě ukazují na terapeutický potenciál těchto látek v léčbě řady duševních onemocnění a jejich relativní bezpečnost při kontrolovaném užití. Jako přínosné bývá někdy reportováno i užití v rekreačním kontextu. Přesto máme velmi limitované informace o tom, jaké jsou důvody k užívání těchto látek, jaká konkrétní rizika se s nimi pojí, potřeby a sociodemografické charakteristiky jejich uživatelů. Cílem projektu Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156), jehož součástí je i tento průzkum, je zmíněná témata podrobně zmapovat a informace poskytnout odborníkům, kteří se na tvorbě systému služeb pro uživatele psychedelik podílí.

zmapovat fenomén užívání psychedelik v ČR
specifikovat motivace, potřeby a rizika uživatelů
zjistit dopady na duševní i fyzické zdraví
informovat odborníky a poskytovatele služeb
návrh systému služeb pro uživatele psychedelik

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU

Užili jste někdy v životě psychedelickou látku či konopí? Patříte mezi odborníky z pomáhajících profesí, kteří poskytují uživatelům psychedelik služby? Vyplněním jednoho z následujících dotazníků se můžete zapojit do výzkumu a podílet se na utváření bezpečnějšího prostředí a potřebných služeb pro uživatele, které v tuto chvíli v ČR chybí. Předem děkujeme za váš čas a důvěru.

ANONYMITA

Veškeré údaje, které nám sdělíte, zůstávají anonymní a dostupné pouze členům výzkumného týmu. 

ZKUŠENOSTI

V průzkumu se ptáme na vaše zkušenosti, nejen ty pozitivní, ale zejména  ty, které popisují negativní či problematické zkušenosti. 

ČAS

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 40 minut času. Prosíme o co možná nejdetailnější odpovědi na otevřené otázky. 

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek -TJ02000156

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Projekt byl dále podpořen firmou REDOX s.r.o..

APLIKAČNÍ GARANTI VÝZKUMU

KONTAKTY

Na studii pracuje výzkumný tým Národního ústavu duševního zdraví. 

Mgr.  Rita Kočárová 

Mgr. Barbora Bláhová 

Mgr. Filip Kňažek 

Bc. Michaela Plevková 

Ing. Jiří Vild

Mentoři projektu

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.