Slide

NÁRODNÍ PSYCHEDELICKÝ VÝZKUM

Výsledky výzkumu budou prezentovány na online konferenci,
která se bude konat koncem února 2021.

Psychedelika jsou skupinou látek, které způsobují změny vědomí na úrovni percepce, kognice, chování a nálady. I přes jejich přetrvávající ilegalitu s nimi má zkušenost mnoho obyvatel ČR. Současná evidence naznačuje, že psychedelická zkušenost může být riziková, ale i přínosná, zejména pakliže je uživateli poskytnuta odborná péče. Klinické studie ve světě ukazují na terapeutický potenciál těchto látek v léčbě řady duševních onemocnění a jejich relativní bezpečnost při kontrolovaném užití. Jako přínosné bývá někdy reportováno i užití v rekreačním kontextu. Přesto máme velmi limitované informace o tom, jaké jsou důvody k užívání těchto látek, jaká konkrétní rizika se s nimi pojí, potřeby a sociodemografické charakteristiky jejich uživatelů. Cílem projektu Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156), jehož součástí je i tento průzkum, je zmíněná témata podrobně zmapovat a informace poskytnout odborníkům, kteří se na tvorbě systému služeb pro uživatele psychedelik podílí.

zmapovat fenomén užívání psychedelik v ČR
specifikovat motivace, potřeby a rizika uživatelů
zjistit dopady na duševní i fyzické zdraví
informovat odborníky a poskytovatele služeb
návrh systému služeb pro uživatele psychedelik

Milníky Národního psychedelického výzkumu

říjen 2020
Česko-slovenské psychedelické fórum 2020
říjen 2020
prosinec 2019 – březen 2020
Online průzkum mezi poskytovali služeb
prosinec 2019 – březen 2020
listopad 2019 – únor 2020
Online průzkum mezi uživateli
listopad 2019 – únor 2020

Mediální výstupy

Čeští vědci zkoumají dopady psychedelik na člověka. Už za několik let by jimi terapeuti mohli léčit deprese. Andrea Skalická a Martin Kuchařík.

Vědce zajímá, jaké dopady má užívání psychedelik. Andrea Skalická a Martin Kuchařík.

Psychedelika a konopí. Výzkum určený pro všechny.

Češi a psychedelika

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek -TJ02000156

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Projekt byl dále podpořen firmou REDOX s.r.o..

APLIKAČNÍ GARANTI VÝZKUMU

KONTAKTY

Na studii pracuje výzkumný tým Národního ústavu duševního zdraví. 

Mgr.  Rita Kočárová 

Mgr. Barbora Bláhová 

Mgr. Filip Kňažek 

Bc. Michaela Plevková 

Ing. Jiří Vild

Mentoři projektu

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.

Slide